ບົດຂຽນ

[ອັບເດດ 1] ການສ້າງແລະຕິດຕັ້ງ TensorFlow GPU / CPU ສຳ ລັບ Windows ຈາກລະຫັດແຫຼ່ງທີ່ມີ Bazel ແລະ Python 3.6 ນີ້ແມ່ນການປັບປຸງໃຫ້ກັບເລື່ອງລາວທີ່ຜ່ານມາ. ມີຫຍັງ ໃໝ່ ຢູ່ນີ້:
ລົງໃນ 15-12-2019
[ອັບເດດ 2] ການສ້າງແລະຕິດຕັ້ງ TensorFlow GPU / CPU ສຳ ລັບ Windows ຈາກລະຫັດແຫຼ່ງທີ່ມີ Bazel ແລະ Python 3.6 ນີ້ແມ່ນການປັບປຸງໃຫ້ກັບເລື່ອງລາວທີ່ຜ່ານມາ. ມີຫຍັງ ໃໝ່ ຢູ່ນີ້:
ລົງໃນ 03-11-2019